نظرسنجی در سازمان ها با فرافیدبک
سامانه نظرسنجی در سازمان ها

سامانه نظرسنجی در سازمان ها از سامانه نظرسنجی فرافیدبک برای جمع آوری بازخورد لحظه‌ای مراجعان در سازما‌ن‌ها استفاده کنید. با استفاده از این سامانه مدیران سازمان‌ها می‌توانند عملکرد کارکنان را ارزیابی کنند و براساس گزارش‌های نظرسنجی مراجعان، کیفیت خدمات رسانی

فرافیدبک تجربه یک لبخند 🙂

خدمات ما

طراحی

تحلیل

توسعه

راه های ارتباطی ما

۵۳ ۷۵۱۰۰ ۹۲۲ ۹۸+ - ۳۸۶۹۷۹۴۰ ۵۱ ۹۸+

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد، جلال آل احمد۶، مجتمع تجاری اداری پردیس، واحد۳

تمامی حقوق برای فرافیدبک محفوظ است