صفحه اصلی

 با فرافیدبک داستان موفقیت خود را بسازید

فرافیدبک با نگاهی جامع به کسب وکارها ضمن رصد، معرفی و تحلیل بستری برای رشد و توسعه کسب و کارها در فضای رقابتی فراهم می‌کند. پلتفرم فرافیدبک، امکان طراحی پرسشنامه‌های آنلاین و انتشار پرسشنامه را در کمترین زمان ممکن ایجاد می‌کند. همچنین با تحلیل داده‌های کسب و کار، گزارش‌های اختصاصی در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا بهترین و هوشمندانه ترین تصمیم را بگیرند.

چرا فرافیدبک؟

فرافیدبک با نگاهی نو در حوزه مدیریت تجربه و با شعار تجربه یک لبخند، به ارائه راهکارهای نوین در حوزه مدیریت تجربه مشتریان، مدیریت تجربه کارکنان و مدیریت تجربه محصول می‌پردازد تا تجربه جدیدی را در کسب و کارتان رقم بزند.

 چرا فرافیدبک؟

فرافیدبک با نگاهی نو در حوزه مدیریت تجربه و با شعار تجربه یک لبخند، به ارائه راهکارهای نوین در حوزه مدیریت تجربه مشتریان، مدیریت تجربه کارکنان و مدیریت تجربه محصول می‌پردازد تا تجربه جدیدی را در کسب و کارتان رقم بزنید.

 

  فراتر از هر مرزی با فرافیدبک

فرافیدبک راهکاری ساده، جامع و هوشمندانه جهت اجرای انواع نظرسنجی برای تمام کسب و کارها از استارت‌اپ های کوچک تا سازمان‌های بزرگ را فراهم می‌آورد.

خدمات فرافیدبک بر مدار‎‌مشتری

رصد با نظر‌سنجی

فرافیدبک، در اولین گام توسعه کسب و کار به رصد بخش های مختلف و فرآیندهای کلیدی مجموعه شما می پردازد تا نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها را شناسایی کنید.

تحلیل با نظر‌سنجی

با تحلیل داده های نظرسنجی،تحلیل رفتار مشتریان و تحلیل های پیشبینی کننده براساس روند بازار نرخ رشد مشتریان ، الگوی رفتار خرید مشتریان و میزان فروش خود را پیشبینی کنید .

توسعه کسب‌و‌کار

فرافیدبک با هدف توسعه کسب‌و‌کار ، داده های خام را به تصمیمات اثربخش تبدیل میکند تا بهترین تصمیم را در سریع ترین زمان ممکن بگیرید و در بازار رقابتی امروز در حال رشد باقی بمانید.

خدمات فرافیدبک بر مدار‎‌مشتری

رصد با نظر‌سنجی

تحلیل داده های مربوط به کسب و کار، تحلیل رفتار مشتریان و تحلیل های پیش بینی کننده در راستای کسب و کار الکترونیکی ، دیجیتال مارکتینگ ، تحلیل رفتار مشتریان

معرفی با نظر‌سنجی

تحلیل داده های مربوط به کسب و کار، تحلیل رفتار مشتریان و تحلیل های پیش بینی کننده در راستای کسب و کار الکترونیکی ، دیجیتال مارکتینگ ، تحلیل رفتار مشتریان

تحلیل با نظرسنجی

تحلیل داده های مربوط به کسب و کار، تحلیل رفتار مشتریان و تحلیل های پیش بینی کننده در راستای کسب و کار الکترونیکی ، دیجیتال مارکتینگ ، تحلیل رفتار مشتریان

توسعه کسب و کار

اجرای راهکار های اجرایی در راستای توسعه کسب و کار،برندینگ و نوآوری در ارائه محصولات و افزایش مشتریان پایدار

فرآیند سامانه نظر سنجی فرافیدبک

ایجاد فرم نظرسنجی ثبت نظرات گزارشات مدیریتی تصمیم گیری اثربخش

فرآیند سامانه نظر سنجی فرافیدبک

برخی از مشتریان ما

فرافیدبک،تجربه‌ی یک لبخند

نظرسنجی امروز یک فرصته ، فردا نیاز!