اجرای تجربه مشتری

ما در فرافیدبک تنها به طراحی تجربه مشتری فکر نمی‌کنیم، پیاده‌سازی تجربه مشتری اولویت مهم بعدی ماست. برای این منظور، پس از ترسیم نقشه سفر مشتری توسط تیم طراحی فرافیدبک حال نوبت تیم پیاده‌سازی است که با توجه به نقاط تماس شناسایی شده نسبت به جمع‌آوری داده‌های تعامل مشتری با کارکنان، محصول، برند و کسب‌وکارتان اقدام نماید.
اجرای تجربه مشتری با فرافیدبک

در فرافیدبک این کار با کمک ابزارهای موجود در جعبه ابزار  فرامحصول  مانند کیوسک‌های سخت‌افزاری، کدهای QR و یا پرسشنامه‌های آنلاین انجام می‌شود. پس از جمع‌آوری داده‌ها از نقاط مختلف حال نوبت تحلیل آنها و تهیه خروجی‌های لازم برای مدیران ارشد کسب‌وکار شماست. خروجی‌های تصویرسازی شده این گزارشات نقش مهمی برای کمک به مدیران شما برای تصمیم‌گیری در زمینه تدوین استراتژی‌های بهبود و توسعه ارتباط با مشتریانتان دارد.

ابزارهایی که با آنها جمع آوری دیتا می‌کنیم

نمونه‌ای از یافته‌های باشگاه ورزشی

فرم درخواست مشاوره