داشبورد مدیریت تجربه مشتری

ارائه گزارشات مدیریتی به‌صورت دیداری (Visualization) که در قالب‌های حرفه‌ای طراحی شده‌اند نسبت به گزارشات متنی تأثیر بیشتری برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران دارند به‌ویژه اگر بصورت لحظه‌ای و برخط تولید و ارائه شوند. ما در فرافیدبک این کار را با کمک داشبودرهای مدیریتی برای شما انجام خواهیم داد.
داشبورد مدیریت تجربه مشتری فرافیدبک
 

اطلاعات مورد نیاز در داشبوردها در اکثر موارد شامل شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPI ها هستند اما با توجه به سفارش مشتری سایر اطلاعات مورد نیاز مدیران نیز قابل تهیه و ارائه در داشبورد مدیریت تجربه مشتری فرافیدبک می‌باشند. با داشبورد مدیریت تجربه فرافیدبک داده‌های خام را به تصمیمات اثربخش تبدیل کنید و کسب و کاری دانش محور بسازید. فیدبک‌های دریافتی از مشتریان پس از جمع آوری، سازماندهی و ارزیابی در قالب گزارشات تحلیلی به صورت لحظه‌ای برای مدیران قابل ارائه می‌باشند. همچنین می‌توانید به‌منظور تجزیه‌وتحلیل‌های بیشتر و اخذ تصمیمات بهینه با‌ استفاده از فیلترهای مختلف علاوه برگزارش‌گیری، از داده‌های گردآوری‌شده خروجی بگیرید.

نمونه‌ای از داشبورد مدیریت تجربه مشتری

  • نمایش گزارشات در قالب نمودارهای گرافیکی تعاملی، با ثبت پاسخ ها، به تفکیک هر پرسشنامه گزارشات اختصاصی به صورت نموداره گرافیکی تعاملی دریافت نمایید.

  • گزارش‌ساز و اعمال فیلترهای پیشرفته بر روی داده‌ها، فیلترهای چندلایه بر روی داده‌ها تعریف کنید؛ به‌ازای هر فیلتر، لینک اختصاصی نمودارهای همان بخش از داده‌ها را دریافت کنید و تصمیمی اثربخش بگیرید.

  • نمایش روند ثبت نظرات، امکان مشاهده روند ثبت نظرات بر اساس زمان و به تفکیک کیوسک و تحت وب فراهم شده است.

  • گزارشات متنی، با دریافت گزارشات از داده‌های متنی و تحلیل داده های متنی (Text Mining) احساسات و نظرات مشتریان و کارکنان خود را بهتر بشناسید.

  • گزارشات براساس مکان های ثبت نظرات (GPS)، امکان دریافت گزارشات بر اساس لوکیشن نظر دهنده فراهم شده است تا پراکندگی پاسخ دهندگان را با ثبت موقعیت مکانی رصد کنید. 

  • گزارشات مقایسه‌ای، در گزارشات مقایسه‌ای امکان دریافت انواع گزارش با رویکرد مقایسه مقایسه مشتریان، واحدهای سازمانی، شعب فروش و نظایر آن فراهم شده است.

  • خروجی اکسل CSV از داده های دریافتی، از داده های ثبت شده جهت تحلیل کاربردی به صورت فایل اکسل ویا فرمت CSV خروجی بگیرید.

 

مزیت اساسی داشبوردهای فرافیدبک این است که مطابق با نیاز مشتریان طراحی شده‌اند از این رو به می‌توانند به سرعت و با دقت بالا اطلاعات با ارزشی از مشتریان را در اختیار مدیران ارشد شرکت بویژه مدیران بخش‌های بازاریابی، فروش یا توسعه محصول قرار دهند. از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی که قابل نمایش در داشبوردهای مدیریت تجربه مشتری فرافیدبک هستند  می‌توان به شاخص میزان رضایت مشتری، امتیاز خالص ترویج‌کننده (NPS)، میزان تعامل مشتری، شکایت مشتری، نرخ حفظ مشتری اشاره نمود.

فرم درخواست مشاوره