نظرسنجی در مراکز درمانی با فرافیدبک

2 فروردین 1402

4 دقیقه

سامانه نظرسنجی در مراکز درمانی

میزان رضایت بیماران را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده و مراقبت از بیمار در مراکز درمانی را بسنجید. فرایند نظرسنجی را در بیمارستان‌ها و ...

سامانه نظرسنجی در مراکز درمانی

میزان رضایت بیماران را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده و مراقبت از بیمار در مراکز درمانی را بسنجید. فرایند نظرسنجی را در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز اورژانس، رادیولوژی و بخش‌های مختلف مرکز درمانی در راستای افزایش رضایت و وفاداری بیمار استفاده کنید.

شما به عنوان مدیر مرکز درمانی می‌توانید هم اکنون ثبت نام کرده و در عرض چند دقیقه شروع به ارزیابی خدمات ارائه شده در مرکز درمانی کنید. 

ارزیابی عملکرد کارکنان 
با استفاده از فرم‌های نظرسنجی به صورت لحظه‌ای عملکرد کارکنان مراکز درمانی را مورد ارزیابی قرار دهید. 
سنجش رضایت بیمار در بخش‌های مختلف 
با نظرسنجی از بخش‌های مختلف سرپایی، بستری شاخص های رضایت و تجربه بیمار را اندازه گیری کنید.
افزایش میزان رضایت بیمار
‌‌با دریافت بازخورد و اقدام سریع، تجربه بیمار را بهبود ببخشید و امکان مراجعه مجدد وی را به مرکز درمانی افزایش دهید.

تجزیه و تحلیل نظرات بیمار
با استفاده از داده‌های نظرسنجی، دیدعمیقی از تجربه بیمار به دست آورید و برای بهبود فرآیندها برنامه ریزی کنید. 

ایجاد پرسشنامه‌های درمان و سلامت

 • از پرسشنامه‌های ساده و حرفه‌ای فرافیدبک استفاده کنید. کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار را با ارزیابی شاخص‌های میزان رضایت بیمار، شاخص تمایل بیماران به معرفی مرکز درمانی به دیگران را با استفاده از پرسشنامه های درمان و سلامت بسنجید. 
 • فرم نظرسنجی را سفارشی سازی کنید. با استفاده از قالب های آماده یا، رنگ‌ سازمانی و فونت های مختلف و لوگو اختصاصی ظاهر نظرسنجی را سفارشی سازی کنید. 
 • فرم نظرسنجی چندزبانه ایجاد کنید. زبان نظرسنجی را با توجه به ملیت بیماران تنظیم کنید. این ویژگی برای مراکز درمانی که مراجعانی غیر از فارسی زیان دارند کاربردی است. سامانه نظرسنجی فرافیدبک زبان های؛ فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی را پشتیبانی می‌کند.

انواع فرم نظرسنجی از بیمار 

 • نظرسنجی از بیماران بستری؛ تجربه بیماران در مدت زمان بستری و پس از ترخیص را در مورد پزشکان، پرستاری، بهداشت و امکانات مرکز درمانی را با استفاده از فرم نظرسنجی از بیماران بستری ارزیابی کنید.
 • نظرسنجی بیماران سرپایی؛ بیماران و همراهان بیمار می‌توانند با سامانه نظرسنجی فرافیدبک پزشکان، پرستاران، و سایر کارکنان را ارزیابی کنند. از تحلیل گزارش این داده‌ها می‌توان برای ارزیابی عملکرد کارکنان، ارتقا شغلی و تشکر و قدردانی از کادر درمان در طول زمان استفاده کرد.
 • بررسی وضعیت سلامت بیماران؛ از پرسشنامه‌های دقیق مراقبت‌های بهداشتی برای ارزیابی سبک زندگی افراد استفاده کنید تا بیماری های زمینه ای و بیماری های همه گیر را قبل از بستری بیمار ارزیابی کنید. 
 • فرم‌های ثبت نام بیمار؛ با استفاده از فرم های پذیرش در کلینیک‌ها، مراکز خدمات درمانی و بیمارستان‌ها، بیمار را به صورت آنلاین پذیرش کنید و مراحل پذیرش و تشکیل پرونده بیمار را ساده‌تر و سریع تر کنید.

بررسی عملکرد پرستار بیمار

اطلاعات پرستاران خود را در پرسشنامه اضافه کنید و بازخورد بیمار را درمورد پرستار مربوطه دریافت کنید.

 • بازخورد مربوط به پرستاران را به طور اختصاصی بررسی کنید.
 • گزارش مقایسه‌ای در فواصل زمانی معین دریافت کنید.
 • امتیاز پاسخ‌ها و گزارش عملکرد پرستاران در تیم پرستاری را در دسترس پرستاران قرار دهید.
 • از گزارش‌ها و داده‌های نظرسنجی برای اجرای رویکرد پذیرش بیماران استفاده کنید.
 •  کیفیت خدمات و مراقبت‌های پرستاران را ارزیابی کنید. 

ویژگی‌های برتر سامانه نظرسنجی در مراکز درمانی 

بازخوردها و پاسخ‌های نظرسنجی خود را در لحظه دریافت کنید. پاسخ ها را فیلتر کرده و مورد ارزیابی قرار دهید. 

صندوق بازخوردهای دریافتی
بازخوردها و پاسخ‌‌ها را به صورت هم‌زمان در صندوق ورودی پاسخ‌ها مشاهده کنید.
ارزیابی شاخص‌های رضایت بیمار شاخص‌های رضایت بیمار، شاخص خالص مروجان و نرخ حفظ بیمار را بررسی کنید.  فیلترکردن پاسخ هااز فیلترها برای مشاهده پاسخ‌های خاص با استفاده از تاریخ، سوال و فیلترهای دیگر استفاده کنید. 
برچسب‌گذاری پاسخ‌ها
با برچسب‌گذاری بازخوردهای مثبت و منفی نظرات را دسته بندی کنید. 
مدیریت مخاطبین
نظرات و اطلاعات مخاطبین را جمع‌آوری کرده و از این اطلاعات برای کمپین‌های بازاریابی استفاده کنید. 
اقدام سریعوظایفی را برای تیم درمان در نظر بگیرید، نتایج نظرسنجی را تحلیل کنید و اقدامات لازم را انجام دهید. 

گزارش‌های نظرسنجی فرافیدبک 

در پلتفرم فرافیدبک با انواع گزارش‌گیری سریع از بازخوردها دیدی وسیع نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، نیازها و سلیقه بیماران دست پیدا کنید. با ارزیابی گزارش‌های نظرسنجی می‌توانید مزیت‌های رقابتی مورد توجه بیماران را شناسایی کرده و به کمک این مزیت‌های رقابتی بیماران بیشتری را به مرکز درمانی جذب کنید. 

 • گزارش لحظه‌ای؛ گزارشی کلی برای دریافت خلاصه نظرسنجی، تجزیه و تحلیل سریع پاسخ‌ها، شاخص‌های رضایت بیمار به صورت آنلاین است. 
 • بررسی تخصصی بازخورد‌ها؛ در این گزارش با تجزیه و تحلیل تمام پاسخ‌های نظرسنجی و شاخص‌های رضایت بیمار درک وسیعی نسبت به عملکرد مرکز درمانی حاصل نمایید با توجه به این داده‌ها می‌توانید نقاط قوت و ضعف مجموعه درمانی را شناسایی کنید. 
 • گزارش وضعیت شعبه‌های مرکز درمانی؛ عملکرد و امتیازات شعبه‌های مختلف مرکز درمانی را مقایسه و تجزیه و تحلیل کنید. با تحلیل این گزارش‌ها می‌توانید کیفیت خدمات در شعب مختلف را مدیریت کرده و کیفیت یکسانی را برای بیماران ارائه کنید. 
 • گزارش پروسه درمان؛ در این گزارش، روند ارائه خدمات درمانی به بیمار را مشاهده کنید و در قالب نمودار مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید. این گزارش داده های ارزشمندی نسبت به پروسه درمان برای مدیران مرکز درمانی فراهم می کند. 
 • گزارش عملکرد تیم درمانی؛ در این گزارش‌ها شاخص‌های عملکرد کارکنان مرکز درمانی و سطح بهبودی بیمار را تجزیه و تحلیل کنید. 
 • گزارش‌های دوره‌ای بازخوردها؛ در گزارش‌های تخصصی، شاخص‌های نظرسنجی را در مدت زمان‌های تعریف شده مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و بر اساس این داده‌ها در راستای بهبود تجربه بیمار برنامه ریزی کنید. 
 • تجزیه و تحلیل بازخوردها؛ براساس خروجی سامانه یکپارچه فرافیدبک فرآیند ارائه خدمات به بیمار را بررسی کنید. مراحل مختلف ورود بیمار به مرکز درمانی، دریافت خدمات درمانی و خروج بیمار را با جزییات کامل بررسی کنید. این امکان وجود دارد پس از تکمیل فرایند درمان میزان رضایت بیمار را از خدمات دریافتی مورد ارزیابی قرار دهید تا فرایند نظرسنجی را کامل کنید. 

آخرین مطالب

ساختار و رفتار سازمانی

منابع انسانی و بروکراسی وبر

نقش نظرسنجی در توسعه کسب و کار

مطالب مرتبط

10 اردیبهشت 1402

هر سازمانی برای حفاظت از این گنج ارزشمند باید برنامه منحصر به فرد خود را داشته باشد. یک فرمول کلی برای بکارگیری و یا یکسری راه حل های از پیش تعیین شده...

19 فروردین 1402

همه‌ی شرکت ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند که رشد کنند تا بتوانند جزو 500 شرکت برتر مجله فورچون ( Fortune 500 ) قرار بگیرند...

6 فروردین 1402

یکی از مهم ترین ابزارها در راهِ رسیدن به این هدف، دریافتِ فیدبک از مشتریان است. امروزه با وجود پلتفرم‌های متنوع و به روز، روش‌های آماری...