فرافیدبک از دید مشتریان

ما در داروخانه از پلتفرم فرافیدبک برای جمع‌آوری نظرات مشتریان خود استفاده کردیم و واقعا این سرویس فرافیدبک عالی بود. از زمانی که از این سرویس استفاده کردیم، تونستیم تجربه بهتری برای مشتریان داروخانه رقم بزنیم. ما با فرافیدبک مشتریان فعلی داروخانه رو حفظ و مشتریان جدیدی جذب کردیم. به نظر من، سامانه فرافیدبک، یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری نظرات مشتریان است.

دکتر میرهادی زاده

کلینیک تخصصی ایمپلنت

ما از فرافیدبک برای مدیریت تجربه مشتریان فودکورت و ارائه خدمات بهتر به آن‌ها استفاده کردیم. به نظر من، فرافیدبک بهترین پلتفرم مدیریت تجربه مشتری است. تیم فرافیدبک با تحلیل داده‌ها و تجربه مشتریان به ما کمک کردند تصمیمات اثربخشی بگیریم.

ناصر سدیری

مدیر فودکورت آرمیتاژ

پلتفرم نظرسنجی فرافیدبک برای کلینیک تخصصی من، یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری نظرات مشتریان است. همچنین، امکانات موجود در سایت فرافیدبک برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده بسیار مفید است. ما با پلتفرم فرافیدبک تونستیم تجربه مشتریان کلینیک را بهبود ببخشیم.

دکتر ناهید نصرآبادی

کلینیک تخصصی ایمپلنت

ما با پلتفرم مدیریت تجربه کارکنان فرافیدبک، تونستیم تجربه کارکنان شرکت را بهبود ببخشیم. با فرافیدبک، فیدبک‌های کارمندان شرکت را جمع‌آوری کردیم و تونستیم با بهبود رضایت کارکنان، افزایش انگیزه و تعهد کارمندان، نرخ جابه‌جایی و خروج کارکنان را کاهش بدیم.

مجتبی محمدنژاد

رایان پرسیس

صفحات سایت

برای باخبر شدن از آخرین اخبار ایمیل خود را وارد کنید.

لوگو فرافیدبک

فرافیدبک تجربه یک لبخند:)

آدرس

شماره تماس