راهکار ها

فرافیدبک راهکاری ساده، جامع و هوشمندانه جهت مدیریت تجربه در تمام کسب و کارها از استارت‌اپ‌های کوچک تا سازمان‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. تجربه در همه جای کسب و کار شماست، فرافیدبک با رویکرد مدیریت تجربه مشتریان، مدیریت تجربه کارکنان، مدیریت تجربه محصول و مدیریت تجربه برند به جمع آوری تجربه از بخش‌های مرکز تماس، شبکه‌های اجتماعی، منابع انسانی، واحدفروش و بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری جمع‌آوری می‌پردازد و با تحلیل تجربه‌های جمع‌آوری شده به مدیران کسب و کارها کمک می‌کند بر اساس داشبوردهای مدیریتی و گزارشات آماری تصمیمات اثربخش بگیرند.