مدیریت تجربه محصول

برای محصولتان مشتری پیدا نکنید، برای مشتریانتان محصول پیدا کنید.

مدیریت تجربه محصول، تجربه خلق محصولی متمایز برای مشتری

مطالعات بازار

بخش‌بندی بازار

ارزیابی نیاز بازار

ارزیابی روندهای بازار

ارزیابی رقبا

تحلیل رفتار خرید

تست مفهومی

قیمت‌گذاری محصول/خدمات

مشخصات محصول

رضایت محصول

نفوذ برند

تجربه کاربری

مدیریت تجربه محصول با فرافیدبک

تجربه محصول به تجربه کلی مشتری از محصول، از ابتدا تا انتها سفر مشتری اشاره دارد؛ این که مشتری چه می‌خواهد و چه احساسی نسبت به طراحی، ویژگی‌ها و عملکردهای محصول شما دارد. آنچه مشتری تجربه می‌کند و این‌ که چگونه آن را تجربه می‌کند، تجربه محصول از دیدگاه اوست. تمرکز بر تجربه محصول مطابق با رویکردهای مشتری محور می‌تواند به توسعه محصول و پذیرش تفکر طراحی محصول منجر شود. در واقع مدیریت تجربه محصول یک فرآیند چند بعدی است که شامل برقراری تعادل میان تجربه کاربری، اهداف تجاری و امکان‌سنجی فنی محصول می‌شود. در این فرآیند، فرافیدبک جهت رسیدن به نمای کلی و برآورده کردن نیازهای مشتریان، از اطلاعات مرتبط با نیازها و ترجیحات مشتریان استفاده می‌کند و با تحلیل آن‌ها فرآیندهای بهبود طراحی و توسعه محصول را پیش می‌برد. هدف از مدیریت تجربه محصول، ارائه تجربه کاربری مثبت و بهینه برای مشتریان و ایجاد ارزش برای آن‌ها، افزایش رضایت و وفاداری مشتریان به برند و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان است.

آنچه در مسیر بهبود تجربه محصول می‌توانید از فرافیدبک انتظار داشته باشید

شناسایی نیاز بازار

شناسایی پرسونای مشتری

شناسایی ترجیحات مشتری

بهبود مزیت رقابتی محصول یا خدمات

رشد نرخ پذیرش محصول یا خدمات

بهبود تجربه کاربری

بهبود توسعه محصول

افزایش رضایت از محصول