تعرفه‌ها

نظرسنجی مشتریان

(جهت مشاهده بهتر در مرورگر خود حالت desktop site را فعال نمایید)

شرکتی

تماس بگیرید
 • نامحدود
 • توافقی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود

پیشرفته

5،000،000تومان
 • 10
 • 30،000 پاسخ ماهیانه
 • 5 لینک انتشار فعال
 • انتشار خودکار از طریق پیامک 3000 پیامک
 • انتشار خودکار از طریق ایمیل 3000 ایمیل
 • انتشار در یک کیوسک

پایه

3،000،000تومان
 • 5
 • 15،000 پاسخ ماهیانه
 • 3 لینک انتشار فعال
 • انتشار خودکار از طریق پیامک1500 پیامک
 • انتشار خودکار از طریق ایمیل 1500 ایمیل

پلان‌ها

 • تعداد فرم نظرسنجی

 • تعداد نامحدود سوال در هر فرم

 • انواع سوال‌های استاندارد

 • پرسشنامه های آماده سفارشی سازی شده

 • بانک سوالات

 • تعداد پاسخ ماهیانه

 • گزارش‌گیری نموداری و تفصیلی

 • تعداد لینک انتشار فعال

 • استفاده از بانک پاسخ دهندگان

 • تعیین زمان شروع و پایان خودکار نظرسنجی

 • خروجی اکسل از پاسخ‌ها

 • ساخت QR Code جهت انتشار پرسشنامه

 • انتشار خودکار از طریق پیامک

 • انتشار خودکار از طریق ایمیل

 • انتشار در کیوسک های نامحدود

 • سوالات شرطی و روابط منطقی

 • امکان وزن‌دهی به پاسخ‌ها

 • امکان تعریف شاخص

 • سفارشی سازی نظرسنجی

 • اتصال به اپلکیشن و سایر نرم افزارها (API)

 • پرسشنامه چند زبانه

 • احراز هویت پاسخ دهندگان

 • جلوگیری از ثبت پاسخ‌های تکراری

 • فیلترینگ چندسطحی پاسخ ها

 • دریافت انواع گزارش های اختصاصی

 • امکان ارسال گزارش های هفتگی به مدیر

 • امکان ایجاد شعبه

 • مدیریت کاربران همراه با سطح دسترسی

 • نصب روی سرور اختصاصی

 • سفارشی سازی محیط نرم افزار

 • اختصاص مدیر اکانت

شرکتی

تماس بگیرید
 • نامحدود
 • توافقی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود

پیشرفته

400،000تومان
 • 10
 • 30،000 پاسخ ماهیانه
 • 5 لینک انتشار فعال
 • انتشار خودکار از طریق پیامک 3000 پیامک
 • انتشار خودکار از طریق ایمیل 3000 ایمیل
 • انتشار در یک کیوسک

پایه

200،000تومان
 • 5
 • 15،000 پاسخ ماهیانه
 • 3 لینک انتشار فعال
 • انتشار خودکار از طریق پیامک1500 پیامک
 • انتشار خودکار از طریق ایمیل 1500 ایمیل

رایگان

یک ماه رایگان
 • 1
 • 200 پاسخ
 • 1 لینک انتشار فعال

پلان‌ها

 • تعداد فرم نظرسنجی

 • تعداد نامحدود سوال در هر فرم

 • انواع سوال‌های استاندارد

 • پرسشنامه های آماده سفارشی سازی شده

 • بانک سوالات

 • تعداد پاسخ ماهیانه

 • گزارش‌گیری نموداری و تفصیلی

 • تعداد لینک انتشار فعال

 • استفاده از بانک پاسخ دهندگان

 • تعیین زمان شروع و پایان خودکار نظرسنجی

 • خروجی اکسل از پاسخ‌ها

 • ساخت QR Code جهت انتشار پرسشنامه

 • انتشار خودکار از طریق پیامک

 • انتشار خودکار از طریق ایمیل

 • انتشار در کیوسک های نامحدود

 • سوالات شرطی و روابط منطقی

 • امکان وزن‌دهی به پاسخ‌ها

 • امکان تعریف شاخص

 • سفارشی سازی نظرسنجی

 • اتصال به اپلکیشن و سایر نرم افزارها (API)

 • پرسشنامه چند زبانه

 • احراز هویت پاسخ دهندگان

 • جلوگیری از ثبت پاسخ‌های تکراری

 • فیلترینگ چندسطحی پاسخ ها

 • دریافت انواع گزارش های اختصاصی

 • امکان ارسال گزارش های هفتگی به مدیر

 • امکان ایجاد شعبه

 • مدیریت کاربران همراه با سطح دسترسی

 • نصب روی سرور اختصاصی

 • سفارشی سازی محیط نرم افزار

 • اختصاص مدیر اکانت

نظرسنجی کارکنان


کارمند

هزار تومان

برای هر نفر/ ماه

برای یک ماه

شما با بسته سالانه مبلغ
تومان صرفه جویی می کنید.
هزار تومان

برای هر نفر/ ماه

برای یک سال
شما با بسته سالانه مبلغ
تومان صرفه جویی کردید.