پلتفرم مدیریت تجربه مشتری

در دنیای جدید کسب‌وکار، تجربه مشتری بر مدار سادگی و آسودگی جریان دارد و مدیریت چنین تجربه‌ای شما را به سوی خلق یک برند قدرتمند و ماندگار هدایت خواهد کرد. پلتفرم مدیریت تجربه مشتری فرافیدبک نقطه اتصال کسب‌وکار شما به این دنیای شگفت‌آور است. به دنیای جدید خوش آمدید.

ویدیو معرفی فرافیدبک

فرا راهکار در فرافیدبک

۱. طراحی تجربه مشتری

طراحی تجربه مشتری با رویکرد ارزش‌محور با استفاده از نقشه سفر مشتری (CJM)

۲. اجرای تجربه مشتری

جمع‌آوری، رصد و تحلیل داده‌های تعامل مشتریان در نقاط تماس مختلف کسب‌وکار در دو دنیای فیزیکی و دیجیتال

۳. داشبورد مدیریت تجربه مشتری

تصویرسازی و نمایش شاخص‌های کلیدی عملکرد مهم و مرتبط با مشتریان با هدف هوشمندسازی کسب‌وکار

فرا محصول در فرافیدبک

قالب شناسایی نشد.

آخرین مطالب در فرا بلاگ

سوالات پر تکرار

پلتفرم مدیریت تجربه مشتری فرافیدبک چیست؟

تجربه مشتری به حال و هوای مشتری در فرآیند ارتباط با کسب‌وکار شما در سه مرحله قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید اشاره دارد.

تجربه مشتری چیست؟

تجربه مشتری به حال و هوای مشتری در فرآیند ارتباط با کسب‌وکار شما در سه مرحله قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید اشاره دارد.

فرافیدبک از چه ابزارهایی برای مدیریت تجربه مشتری استفاده می‌کند؟

چه کسانی باید از فرافیدبک استفاده کنند؟

Choose your training and register for free. If you are a freelancer, the courses are entirely taken care of, you have nothing to pay and no money to advance.

شرکت‌هایی که با آنها افتخار همکاری داشته‌ایم: