مدیریت تجربه کارکنان

یک برند با تجربه مشتری تعریف می شود، تجربه‌ای که با کارمندان به دست آمده است.

مدیریت تجربه کارکنان، کارمندان را قادر می‌سازد تا بهترین نسخه از خود باشند

مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک

تجربه کارکنان، اشاره به تعاملاتی دارد که کارمندان در طول مسیر کاری خود با سازمان تجربه می‌کنند که احساسات، رفتار و تجربیات آن‌ها را در بر می‌گیرد. پلتفرم مدیریت تجربه کارکنان فرافیدبک، به سازمان‌ها امکان نظارت، مدیریت و بهبود تجربه کارکنان را فراهم می‌سازد. فرافیدبک تمامی مراحل چرخه عمر کارکنان را از لحظه‌ استخدام و جذب تا ارزیابی‌های دوره ای، ارزیابی‌های 360 درجه سازمانی، مشارکت در نظرسنجی‌ها و در نهایت خروج و ترک کارمندان سازمان را مانیتورینگ می‌کند. با استفاده از پلتفرم مدیریت تجربه فرافیدبک، امکان برقراری تعامل با کارمندان، دریافت بازخورد‌های لحظه‌ای و بهبود تجربه کارکنان در هر مرحله از فرآیند منابع انسانی وجود دارد که در نهایت بهبود فرآیند جذب و استخدام، آموزش و در نتیجه رشد و توسعه و فردی کارکنان و بهبود نرخ حفظ کارکنان را به همراه خواهد داشت.
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک

آنچه در چرخه عمر کارمندان می‌توانید از فرافیدبک انتظار داشته باشید

فرافیدبک تجربه یک لبخند 🙂

خدمات ما

طراحی

تحلیل

توسعه

راه های ارتباطی ما

۵۳ ۷۵۱۰۰ ۹۲۲ ۹۸+ - ۳۸۶۹۷۹۴۰ ۵۱ ۹۸+

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد، جلال آل احمد۶، مجتمع تجاری اداری پردیس، واحد۳

تمامی حقوق برای فرافیدبک محفوظ است