مدیریت تجربه کارکنان

بی شک قلب تپنده هر سازمان، کارکنان متعهد و وفادار آن هستند که به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های سازمانی به شمار می‌روند. فرافیدبک در تلاش است تا از طریق ارزیابی عملکرد سازمانی و با بهبود شاخص‌هایی همچون تعلق، تعهد و وفاداری در واحدهای انسانی هر سازمان، این سرمایه را حفظ و تداوم بخشد و در نهایت منجر به نتایج مطلوب سازمانی شود. همچنین فرافیدبک با بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی، تجربه‌های کارکنان را پیش از استخدام تا خروج مدیریت کرده و با هدف توسعه شایستگی‌ها، شناسایی ضعف و قوت‌های کارکنان و مدیران و … در جهت بهبود محیط کاری و تعلق خاطر کارکنان برآمده است.

مجموعه فرافیدبک با شناسایی دلایل جابجایی وخروج کارکنان و مشوق های موثر ومستمر در رضایت مندی کارکنان به دنبال ایجاد حس خوب رضایت همکاران است

━━  کاربردهای نظرسنجی کارمندان

سنجش وفاداری و تعهد کارکنان
ارزیابی ۳۶۰ درجه سازمانی
ارزیابی عملکرد دوره‌ای

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد مدیریت تجربه مشتری، مدیریت تجربه کارکنان و مدیریت تجربه محصول، بستری مناسب برای جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش‌های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم‌های اثربخش برای شما فراهم می‌آورد.