Road map تحلیل رصد توسعه

فرافیدبک، همه بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف مجموعه شما را با هدف توسعه کسب‌‌ وکار رصد می‌کند تا در بازار رقابتی امروز، تجربه متفاوتی را رقم بزنید. هدف ما خلق ارزش‌های بلندمدت است تا دریچه‌های متفاوتی رو به کسب و کار شما باز شود تا همواره در حال رشد باقی بمانید.

نظرسنجی با فرافیدبک

🙂  هم آفرینی ارزش

فرافیدبک، بستری فراهم می‌آورد تا با مدیریت دانش مشتریانتان به خلق ارزش‌های مشترک متناسب با نیاز مشتریان بپردازید. هدف ما مشارکت هرچه بیشتر مشتریان در کسب و کار شما در راستای خلق مشترک ارزش می‌باشد.

 

🙂  نوآوری در ارائه خدمات

کسب و کاری که نوآور نباشد محکوم به شکست است. فرافیدبک با رصد مجموعه شما و تحلیل نظرات مشتریانتان، شما را در راستای ارائه خدمات نوآورانه که مبتنی بر نیاز مشتریان باشد، یاری می‌کند.

 

🙂  رشد مشتری پایدار

با تحلیل رفتار مشتریانتان و رصد لحظه‌ای نظرات آن‌ها، تجربه مشتری بهتری را شکل خواهیم داد تا در راستای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید گام بردارید.

━━  به ما بپیوندید

 

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد.

برای باخبر شدن از آخرین اخبار ایمیل خود را وارد کنید.

لوگو فرافیدبک

فرافیدبک تجربه یک لبخند:)

آدرس

شماره تماس