مدیریت تجربه مشتری

مشتری حلقه اصلی هرکسب و کار محسوب می‌شود و بی شک رضایت مشتریان باتوجه به خواسته‌هایشان یکی از مهمترین اصول مدیریت ارتباط با مشتری است. شناخت مشتریان، نیازها، خواسته‌ها و اهداف آن‌ها نقش کلیدی در بهبود و توسعه خدمات و محصولات و در نتیجه افزایش سهم بازار و درآمد بنگاه‌های اقتصادی دارد. از این رو مدیریت تجربه مشتری، دستیابی به اطلاعات و بینشی است که کسب و کارها برای برقراری ارتباط قوی‌تر با مشتریان به آن نیاز دارند. در راستای رسیدن به این امر مهم، فرافیدبک با استفاده از بهترین و موثرترین شیوه‌های سنجش مدیریت تجربه مشتری و تحلیل رفتار مشتری گامی بلند برداشته است تا برای مشتریان خود تجربه‌های متفاوت رقم بزنید.
مجموعه فرافیدبک با رصد مستمر وموثر مشتریان به دنبال تجربه یک لبخند و ایجاد حس خوب رضایت در مشتریان است

━━  کاربردهای نظرسنجی مشتریان

━━  تجربه نظرسنجی نوین با فرافیدبک

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد مدیریت تجربه مشتری، مدیریت تجربه کارکنان و مدیریت تجربه محصول، بستری مناسب برای جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش‌های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم‌های اثربخش برای شما فراهم می‌آورد.