Çalışan Deneyimi Yönetimi

Marka müşteri deneyimiyle tanımlanır, bu deneyim çalışanlarla elde edilir.

Çalışan deneyiminin yönetilmesi, çalışanların kendilerinin en iyi versiyonları olmalarını sağlar.

İşe alım öncesi değerlendirme

İşe alım sonrası anketler

İşe alım sonrası eğitim geri bildirimleri

360 derece değerlendirme

Periyodik performans değerlendirmesi

Çalışanların nabzını ölçme

Çalışan sadakatinin ölçülmesi

Çalışanların katılımı

eNPS

Çalışanların ayrılma nedenlerinin incelenmesi

Yönetici anketleri

Çalışan Deneyimi Yönetimi Farafeedback ile

Çalışan Deneyimi, çalışanların kuruluşları ile işleri boyunca yaşadıkları duyguları, davranışları ve deneyimleri içeren etkileşimlere atıfta bulunur. Çalışan Deneyimi Yönetimi platformu olan FaraFeedback, kuruluşlara çalışan deneyimini izleme, yönetme ve geliştirme imkanı sunar. FaraFeedback, çalışanların işe alınma ve başvuru anından, periyodik değerlendirmelere, 360 derece kurumsal değerlendirmelere, anketlere katılıma ve sonunda çalışanların ayrılmasına kadar çalışanlarının yaşam döngüsünün tüm aşamalarını izler ve yönetir. FaraFeedback deneyim yönetimi platformu ile, insan kaynakları süreçlerinin her aşamasında çalışanlarla etkileşime geçmek, anlık geri bildirim almak ve çalışan deneyimini herhangi bir iyileştirme fırsatıyla birleştirmek mümkündür. Bu sonunda işe alım, eğitim ve sonuçta çalışanlar için büyüme ve gelişme süreçlerini geliştirme, çalışanların bireysel gelişimlerini artırma ve çalışan tutma oranlarını artırma yeteneği sunar.

مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک

Çalışanların yaşam döngüsünde Farafeedback bildirimden neler beklenebilir

İnsan Kaynakları Büyüme ve Gelişim

İnsan kaynakları işe alım, istihdam ve eğitim süreçlerini geliştirme

Personel verimliliğini artırma

İş memnuniyetini artırma

Kurumsal bağlılığı artırma

Personel motivasyonunu artırma

Çalışma ortamının iyileştirilmesi

İşten ayrılma oranlarının ve çalışan çıkışlarının azaltılması