تحلیل با نظرسنجی با فرافیدبک

فرافیدبک، همه بخش‌ ها و فعالیت‌ های مختلف مجموعه شما را با هدف توسعه کسب‌‌ و کار رصد می‌ کند تا در بازار رقابتی امروز، تجربه متفاوتی را رقم بزنید. هدف ما خلق ارزش‌ های بلند مدت است تا دریچه‌ های متفاوتی رو به کسب و کار شما باز شود تا همواره در حال رشد باقی بمانید.

نظرسنجی با فرافیدبک

🙂  تحلیل داده‌ها

آنچه که ما در فرافیدبک به عنوان یک هدف دنبال می‌کنیم این است که شما به عنوان مدیر کسب و کار، در کمترین زمان، از بین گزینه‌های پیش رو بهترین تصمیم را بگیرید و این مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کلیدی است. از این رو داده‌هایی که در بخش‌های مختلف مجموعه شما موجود است و معنا و مفهومی ندارند را مورد تحلیل و پردازش قرار می‌دهیم تا اطلاعات کاربردی استخراج شود.

 

🙂  تحلیل رفتار مشتریان

فرافیدبک با تحلیل رفتار مشتریان به شما کمک می‌کند تا ضمن تقسیم بندی مشتریان، بتوانید مشتریان با ارزش خود را شناسایی کنید. رویکرد ما از تحلیل رفتار مشتریان، حفظ مشتری فعلی و جذب مشتریان جدید می‌باشد. با رصد رفتار مشتریان بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید روی چه مشتریان و چه بخش از بازار هدف خود جهت افزایش فروش تمرکز نمایید. هدف ما از تحلیل رفتار مشتریان، بهبود تجربه مشتریان و در نهایت حس لبخند رضایت است.

 

🙂  تحلیل‌های پیشبینی‌کننده

فرافیدبک با تحلیل‌های پیشبینی‌کننده به شما کمک می‌کند براساس روند بازار، وضعیت آینده کسب وکارتان، نرخ رشد مشتریان، الگوی رفتار خرید مشتریان و میزان فروش خود را پیشبینی کنید و هوشمندانه تصمیم بگیرید.

━━  به ما بپیوندید

 

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد.

برای باخبر شدن از آخرین اخبار ایمیل خود را وارد کنید.

لوگو فرافیدبک

فرافیدبک تجربه یک لبخند:)

آدرس

شماره تماس