تحلیل با نظرسنجی

فرافیدبک پس از رصد و معرفی مجموعه شما، داده‌های حاصل از بخش‌های مختلف کسب و کارتان را تحلیل می‌کند و با تبدیل داده‌های خام به تصمیمات اثربخش، به مدیران مجموعه کمک می‌کند تا بهترین و هوشمندانه‌ترین تصمیم را در سریع‌ترین زمان ممکن بگیرند. با پلتفرم تحلیل داده فرافیدبک، تجربه لبخند متفاوتی را حس کنید.

━━  تحلیل به سبک فرافیدبک

━━  با ما در فرافیدبک نظرسنجی نوین را تجربه کنید

تحلیل های پیش بینی کننده
تحلیل رفتار مشتریان
تحلیل داده ها

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد