رصد با نظرسنجی۱

فرافیدبک با بهره‌مندی از سامانه اختصاصی نظرسنجی، نظارت و رصد بر عملکرد ادارات و سازمان‌ها، اصناف و شرکت‌ها را به صورت کاملا تخصصی انجام داده و زمینه را جهت بهبود این مجموعه‌ها فراهم می‌نماید. از شما مدیر دولتی وخصوصی و صاحبان کلیه مشاغل دعوت می‌شود جهت رصد فعالیت وکسب وکار خود به سبک سنجش رضایت مندی ارباب رجوع و مشتریان، در چالش رصد فرافیدبک شرکت نمایید.

━━  رصد ادارات

شما می‌توانید اطلاعات مربوط به ادارات و سازمان‌هایی را که در چالش رصد ادارات فرافیدبک شرکت نموده اند در این بخش مشاهده نمایید و با ادارات برتر در میزان رضایت مندی ارباب رجوع آشنا شوید.

مشتریان اداری

━━  رصد  اصناف و مشاغل

شما می‌توانید اطلاعات مربوط به اصناف و مشاغلی را که در چالش رصد اصناف فرافیدبک شرکت نموده اند در این بخش مشاهده نمایید و با اصناف برتر در میزان رضایت مندی مشتریان آشنا شوید

مشتریان اصناف و مشاغل