معرفی با نظرسنجی

مجموعه فرافیدبک با بهره‌گیری از عملیات رصد و ارزیابی با نظرسنجی، آمادگی تولید محتوا و معرفی کسب و کار شما بر‌ پایه سامانه هوشمند نظرسنجی و در قالب صفحات اختصاصی در سایت مرجع فرافیدبک و ایجاد سایت‌های اختصاصی دارد.
از شما مدیر دولتی وخصوصی و صاحبان کلیه مشاغل دعوت می شود جهت معرفی کسب وکار خود بر پایه مطالب مورد نیاز مشتریان در چالش معرفی فرافیدبک شرکت نمایید

━━  معرفی به سبک فرافیدبک

━━  با ما در فرافیدبک نظرسنجی نوین را تجربه کنید

طراحی سایت
طراحی صفحات اختصاصی
سامانه هوشمند نظرسنجی

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد