گزارشات مدیریتی

02. فرآیند سامانه نظر سنجی

گام دوم : گزارشات مدیریتی

فیدبک‌های ارسالی پس از جمع آوری، سازماندهی و ارزیابی در قالب گزارشات تحلیلی به صورت لحظه ای برای مدیران قابل ارائه می باشد. همچنین می‌توانید به‌منظور تجزیه‌وتحلیل‌های بیشتر و اخذ تصمیمات بهینه با‌ استفاده از فیلترهای مختلف علاوه برگزارش‌گیری، از داده‌های گردآوری‌شده خروجی بگیرید. داده های خام را به تصمیمات اثربخش تبدیل کنید و کسب و کاری دانش محور بسازید.

Picture5

ویژگی های گزارش ساز

با ثبت پاسخ ها، به تفکیک هر پرسشنامه گزارشات اختصاصی به صورت نمودارهای گرافیکی تعاملی دریافت نمایید.

فیلترهای چندلایه بر روی داده‌ها تعریف کنید؛ به‌ازای هر فیلتر، لینک اختصاصی نمودارهای همان بخش از داده‌ها را دریافت کنید و تصمیمی اثربخش بگیرید.

امکان مشاهده روند ثبت نظرات بر اساس زمان و به تفکیک کیوسک و تحت وب فراهم شده است.

با دریافت گزارشات از داده های متنی و تحلیل داده های متنی (Text Mining) احساسات و نظرات مشتریان و کارکنان خود را بهتر بشناسید.

امکان دریافت گزارشات بر اساس لوکیشن نظر دهنده فراهم شده است تا پراکندگی پاسخ دهندگان را با ثبت موقعیت مکانی رصد کنید.

در گزارشات مقایسه ای امکان دریافت انواع گزارش با رویکرد مقایسه شعب، مقایسه کارکنان، مقایسه شاخص ها بین شعب یا واحدهای سازمانی و … فراهم شده است.

از داده های ثبت شده جهت تحلیل کاربردی به صورت فایل اکسل و CSV خروجی بگیرید