روش های نوین نظرسنجی مشتریان در رستوران 

بازگشتِ مشتری، یکی از مهمترین اهدافِ یک رستوران است. نخستین گام برایِ رسیدن به این هدف، درکِ نظر مشتریان و کیفیتِ نخستین تجربۀ آنان است. یکی از بهترین راه ها برایِ این کار، استفاده از سامانه هایِ نظرسنجی است. می توانید نظراتِ مشتریانِ خود را در فضایِ مجازی به اشتراک بگذارید و به این ترتیب جامعۀ هدفِ خود را گسترش دهید. کسب رضایت مشتری تنها راه حضور در این بازار رقابتی و گسترده می­باشد. با توجه به توسعۀ روز افزونِ فضای­مجازی، مدیرانِ رستوران ها می­توانند در این فضا به ارائۀ خدمات و همچنین ارزیابیِ خدمات و جمع آوریِ بازخوردِ مشتریان بپردازند. با استفاده از امکاناتِ سامانۀ فرافیدبک نظیرِ طراحیِ فرم­هایِ نظرسنجی، انتشارِ فرم­ها به روش­هایِ مختلف نسبت به نیاز رستوران همچون ارسالِ پیامک، اسکنِ QR Code قرار گرفته روی سطوحِ مختلف، استفاده از کیوسکِ نظرسنجی و… بازخورد مشتریان خود را به صورتِ منظم جمع آوری کنید و با استفاده از گزارش­هایِ خروجیِ این سامانه، در موردِ میزانِ رضایتِ مشتری، ارزیابیِ میزانِوفاداریِ ­مشتری و توسعۀ کسب و کار، به جمع بندیِ دقیق و کاربردی برس.

1- شناخت نیازها و علایق مشتریان

2- شناسایی نقاطِ قوت و ضعفِ رستوران و حلِ مشکلات

3-  ارزیابیِ راه­هایِ توسعۀ رستوران و ارائۀ مشاوره

4- ارزیابیِ عملکردِ پرسنل در هر بخش (آشپزخانه، پرسنل سالن، پرسنلِ ارسال و …)

5- قابلیتِ طراحیِ فرم­هایِ نظرسنجیِ مقطعی بر اساسِ نیاز مجموعه همچون؛ انتخابِ منویِ جدید، تاسیسِ شعبِ جدید، استخدامِ نیرو، طراحیِ دکوراسیون و…

6- رضایت سنجیِ مشتریان از کیفیتِ غذا، ارزیابی ِسرویس دهی و ارزیابی ِعملکردِ پرسنل

فرآیند نظرسنجی در سامانه فرافیدبک

ایجاد فرم­نظرسنجی: فرم­نظرسنجی را مطابق با نیاز کسب­و­کارتان طراحی کنید و یا از نمونۀ پرسشنامه­هایِ آماده در سامانه فرافیدبک استفاده نمایید.  

انتشارِ فرمِ نظرسنجی: فرم­هایِ نظرسنجی را از طریق کیوسک، وب، موبایل، ایمیل، پیامک و  QR Codeدر دسترسِ مشتریانِ قرار­ می گیرند.

گزارش­هایِ مدیریتی: بازخوردهایِ مشتریان پس از جمع­آوری، سازماندهی و ارزیابی در قالب گزارش­های تحلیلی به صورت لحظه ای برای مدیران ارائه می شود.  

تصمیم گیری موثر: داده­هایِ دریافتی را به تصمیماتِ اثربخش تبدیل کنید. برمبنایِ گزارش­هایِ تحلیلی، هوشمندانه تصمیم بگیرید و کسب­وکاری دانش محور بسازید.  

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه فعالیت سامانه جامع نظرسنجی فرافیدبک در صنعت رستوران داری اینجا کلیک کنید.