توسعه کسب و کار

فرافیدبک، همه بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف مجموعه شما را با هدف توسعه کسب‌‌ وکار رصد می‌کند تا در بازار رقابتی امروز، تجربه متفاوتی را رقم بزنید. هدف ما خلق ارزش‌های بلندمدت است تا دریچه‌های متفاوتی رو به کسب و کار شما باز شود تا همواره در حال رشد باقی بمانید.

━━  توسعه به سبک فرافیدبک

━━  با ما در فرافیدبک نظرسنجی نوین را تجربه کنید

رشد مشتری پایدار
نوآوری در ارائه خدمات
هم‌آفرینی ارزش

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد